Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • CreaTIN i MM32: S'ha implementat una nova eina per la generació d'un TIN a partir d'un fitxer de punts.