Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • CalcIMG: S'ha corregit diversos errors en la finestra i s'ha afegit la possibilitat de definir el tractament de sortida (categòric, ordinal o quantitatiu continu). Es recorda que per a ràsters de reals no és possible un tractament de sortida categòric.
  • CreaMMS: S'ha donat suport a fitxers IMG i DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • MM32: S'ha corregit el fet que es registraven com a fitxers recents els fitxers temporals d'anotacions definits en un mapa.
  • JPEGIMG: S'ha corregit el fet que es documentaven incorrectament les bandes en fer una exportació a JPEG des d'un IMG amb paleta o des d'un IMG multibanda.