Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • TIFIMG i MM32: S'ha corregit un error en l'exportació des de un IMG amb paleta.
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha corregit el fet que en les consultes típiques s'eliminaven tots els accents i caràcters especials.
  • Navegador de Mapes del MiraMon: S'ha convertit totes les estructures del navegador a JSON.