Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • ACP: S'ha adaptat perquè les capes IMG d'entrada puguin ser de tipus real.
  • ACP: S'ha fet que els fitxers de les components principals de sortida estiguin sempre comprimides i indexades.
  • ACP: S'ha afegit la capacitat que la llista de capes IMG d'entrada pugui tenir diferents ràsters amb diferents fitxers REL associats.
  • ACP: S'ha afegit l'opció de poder posar un prefix als fitxers de sortida.
  • ACP: S'ha dut a terme la portabilitat del codi a 64 bits i se n'ha generat una versió estable.