Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha millorat la informació del títol dels ràsters multibanda en les finestres de selecció i de consulta per atribut, mostrant el descriptor de la banda en comptes del títol de les metadades, per així poder diferenciar la banda que s'està consultant.
  • MM32: S'ha implementat una interfície que permet editar i gestionar els diversos paràmetres de configuració del MiraMon presents al fitxer MiraMon.par.
  • MM32: S'ha corregit el fet que, en determinades ocasions, quan es llegia un RGB on cada banda pertanyia a un ràster multibanda diferent es produïa un accés invàlid a la memòria.