Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • ASCIIIMG: S'ha corregit el fet que no s'importava correctament un fitxer ASC d'ArcView.
  • ASCIIIMG: S'ha fet que es documenti el títol del fitxer resultat de la importació.