Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • TiraVec: S'ha corregit un error en la rasterització de TIN que permet acabar-la quan el fitxer origen presenta triangles incongruents o superposats.