Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit el fet que el nivell de zoom per defecte en iniciar al programa sigui el nivell 1 de vista general.