Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-01-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • CreaRas: S'ha fet que tot resultat comprimit sigui, a més, indexat.