Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-01-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • TIFIMG i MM32: S'ha corregit un cas en què no s'importava correctament un RGB comprimit en LZW i en format tessel·lat (tile).