Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-01-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • VECPNT: S'ha afegit el paràmetre opcional /NO_ESTRUCTURAR en la conversió de VEC a PNT que genera un PNT sense estructurar topològicament. Per tant, aquesta opció amb aquest paràmetre opcional fa una simple traducció del format VEC al PNT conservant tots els punts.