Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-01-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha corregit la lectura i l'escriptura dels fitxers INI pel cas particular que el valor de la clau sigui un apòstrof o una doble cometa; en aquests casos i degut a la singularitat d'aquests caràcters, que tenen un significat especial, es perdia el valor de la clau.