Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-01-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error que provocava que no es podien generar anotacions de punts sense símbol: Actualment cal posar mida zero i algun text (si no es vol símbol cal un text per tal que l'anotació no esdevingui invisible).
  • GeMM: S'ha corregit el fet que no es gestionaven correctament els recursos d'edició de les unitats de la resolució del sistema de referència horitzontal i de les unitats dels camps (a la pestanya d'informació temàtica).