Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-12-2016
Versió: 8.1a
Descripció:
  • AtriTop: S'ha afegit una nova opció que permet la transferència d'atributs d'un fitxer de punts a un altre fitxer de punts amb la possibilitat que cada donador transfereixi atributs al receptor més proper, o que cada receptor rebi atributs del donador més proper.
  • AtriTop: S'ha corregit el fet que en alguns casos al fitxer de reportatge apareixia un missatge dient que algunes etiquetes estaven incompletes quan en realitat s'havien etiquetat coherentment.