Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-12-2016
Versió: 8.1a
Descripció:
  • GestBD: S'ha precisat millor la informació que es proporciona com a resultat de l'eliminació de registres múltiples d'una taula.
  • GeMM: S'ha corregit el fet que no es gestionava correctament els recursos dels paràmetres del llinatge quan aquests són normalitzats.
  • GMLMM: S'ha corregit el fet que no s'exportava correctament a GML quan el sistema de coordenades de sortida és EPSG:4326, en aquest cas cal indicar les coordenades en ordre invers a l'habitual, és a dir, com a latitud/longitud.
  • MMZ: S'ha incorporat l'empaquetament i compressió en MMZ i MMZX de dades provinents de bases de dades espacials Oracle (SDO).