Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-12-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • WACP, WANSIOEM, WAreaSGN, WAstres, WCalcGeo, WCanviRe, WCeosIMG, WClasSup, WClsMix, WConvRel, WCorrad, WCorrgeo, WCreaRas, WCreaTop, WDensRas, WDGN_MM, WDXFVEC, WECWIMG, WEmancip, WErdasIM, WErrorMD, WEscalVe, WEstRas, WFagoVal, WGenCost, WGMS_G, WGPXMM, WGRADSIM, WHisto, WIdrMM, WIllum, WIMGASCI, WIMGIMG, WIndexs, WInsoldi, WIsoMM, WJ2KIMG, WJPEGIMG, WLasPNT, WMDTISO, WNDFIMG, WNetCDFM, WOmbra, WOmbreja, WOptiIMG, WPendent, WPGMIMG, WRastop, WRGBPAL, WSDEMM, WGMLMM, WJSONMM, WKMLMM, WRegLog, WSentIMG, WSIDIMG, WSpotIMG, WSurfMM, WTassCap, TST, WUnirVec, WVecCor, WVecDXF, WVisio3D, WZebraIM: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • BufDist, CanviPrj, CalcGeo, CanviRes: S'ha refet l'ajuda de l'aplicació, usant el format de les peticions "DescribeProcess" dels serveis WPS de l'OGC per a descriure la sintaxi del programa de forma més acurada a la usada fins ara.