Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-12-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • VecSelec: S'ha afegit la capacitat de seleccionar elements d'un fitxer de capa REL que conté una bases de dades geogràfiques Oracle (SDO).
  • VecSelec: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • MM32: S'ha proporcionat al MiraMon la capacitat de seleccionar i desar elements de bases de dades geogràfiques Oracle (SDO).