Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-12-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • BDPNT: S'ha corregit el fet que no es marcava correctament la topologia garantida en el cas que es mantingués el nombre de punts final en l'extracció.
  • VecSelec, EstdGrup: S'ha refet l'ajuda de l'aplicació, usant el format de les peticions "DescribeProcess" dels serveis WPS de l'OGC per a descriure la sintaxi del programa de forma més acurada a la usada fins ara.