Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-12-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • Retalla: S'ha afegit la capacitat de retallar a través d'un fitxer de capa REL que conté una base de dades geogràfica Oracle (SDO).
  • OrdreRas, ClaskNN: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • OrdreRas, ClaskNN: S'ha dut a terme la portabilitat del codi a 64 bits i se n'ha generat una versió estable.
  • Retalla: S'ha refet l'ajuda de l'aplicació, usant el format de les peticions "DescribeProcess" dels serveis WPS de l'OGC per a descriure la sintaxi del programa de forma més acurada a la usada fins ara.