Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-12-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • WCombiCap, WEstdCam, WEstdGru, WAtriPOL, WAtriTop, WBufDist, WCalcIMG, WCiclar, WEtiquet, WInterPn, WGenVPol, WIsoMDE, WMicroPol, WPerfils, WRegioPN, WRutes, WThiesse, WRegMult, WTiraVec, WVargram, WVec3D: S'ha incorporat la importació de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO) a la finestra d'importació de fitxers.
  • WEstdCam, WEstdGru, WAtriPOL, WInterPn, WGenvPol, WIsoMDE, WMicroPol, WPNTBD, WPerfils, WRegioPN, WRutes, WThiesse, WRegMult, WTiraVec, WVec3D: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.