Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-12-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • SDOMM: S'ha actualitzat l'ajuda d'aquesta aplicació.
  • MM32: S'ha fet diverses millores i optimitzacions a la consulta (pan, zoom, per atributs, interactives, amb bloqueig d'escala i per objectes selectors) de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO).
  • GMLMM: S'ha millorat l'exportació a GML, fent que es documenti la descripció general de la capa en el membre "gml:description" de la "featureCollection". Aquesta descripció s'extreu del resum de les metadades.