Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-12-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • SDOMM: S'ha creat un nou mòdul que permet la importació de capes emmagatzemades en una base de dades "Oracle Spatial" al format topològic del MiraMon (PNT, ARC/NOD, POL). La nova funcionalitat es troba en el menú "Fitxer | Importar | SDO (DSN) -> PNT, ARC/NOD, POL...".