Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • MM32 i TIFFIMG: S'ha corregit el fet que no es llegia correctament el text NODATA del tag 42113 (GDAL_NODATA) de GDAL.
  • MM32 i TIFFIMG: S'ha programat la descompressió LZW per a fitxers en escala de grisos i en format tessel·lat ("tile"), i per a fitxers Landsat en escala de grisos.
  • ANSIOEM, ACP,AdapRas, ArcInfMM, AreaSGN, ASCIIIMG, Astres, AtriPol, AtriTop, BDPNT: S'ha refet l'ajuda de l'aplicació, usant el format de les peticions "DescribeProcess" dels serveis WPS de l'OGC per a descriure la sintaxi del programa de forma més acurada a la usada fins ara.