Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • BDPNT: S'ha corregit un error en què no informava correctament del nombre definitiu de punts i s'ha realitzat la correcta identificació del nom dels camps X i Y en cas que no estiguessin especificats enlloc.
  • wBDPNT: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.