Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • DBFCSV: S'ha millorat la identificació dels continguts d'alguns camps numèrics i també alguns aspectes dels missatges de l'aplicació.
  • WDBFCSV: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.