Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • Filtres: S'ha corregit un error en què no es calculava correctament el valor de la mitjana.
  • WFiltres: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • CorrelIM: S'ha creat aquest nou mòdul que analitza la correlació entre dues imatges. Calcula el pendent, el terme independent de la recta de regressió i el coeficient de determinació de l'ajust.
  • CorRad: S'ha afegit un nou paràmetre per línia de comanda que controla el nombre mínim de píxels que poden definir el polígon d'una àrea pseudoinvariant (PIA) vàlida.