Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • GeMM: S'ha afegit un botó en la pestanya d'aspectes tècnics (dins la pestanya de presentació), per als fitxers de polígons i al costat del nombre d'elements, que dóna més informació topològica sobre la capa: actualment dóna el nombre de polígons formats per diversos elements disjunts (i quins d'ells tenen forats) o bé els polígons formats per un únic element (i quins d'ells tenen forats).
  • IMGPNT: S'ha creat un nou mòdul que permet la creació d'un fitxer PNT a partir d'un ràster monobanda o multibanda. Per a cada píxel del ràster, es crea un punt al seu centre i es desa el valor de les diferents bandes a la base de dades del fitxer de sortida. La nova funcionalitat es troba en el menú "Eines | Conversió ràster-vector".