Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un problema que feia que ràsters IMG comprimits i indexats de tipus real de grans dimensions (més de 7 Gbyte) no es visualitzessin correctament.
  • GeMM: S'ha solucionat un error relatiu a l'escriptura del llinatge de les metadades.