Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • VrtPunt: S'ha creat un nou mòdul per a extreure els vèrtexs d'un fitxer VEC de polígons o de línies i convertir-los en un fitxer VEC de punts. La nova funcionalitat es troba en el menú "Eines | Organització espacial".
  • AutoCor: S'ha dut a terme la portabilitat del codi a 64 bits i se n'ha generat una versió estable.
  • WAutoCor: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.