Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • WASCIIIM: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • MM32 i VecSelec: S'ha corregit un error en què no s'heretaven els processos del llinatge de la capa origen de la selecció. A més, s'ha afegit el llinatge del procés actual.