Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • MM32: s'ha eliminat un avís inapropiat en la selecció d'objectes que provenen d'una capa SDO en què es deia que no es podia obrir un fitxer del directori temporal. Aquest error no afectava, però, el resultat final de la selecció.