Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-11-2016
Versió: 8.0p
Descripció:
  • AdapRas: S'ha corregit un error en què es documentava malament el mínim a les metadades en el cas en que el valor NODATA era menor que aquest mínim.
  • WAdapRas: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • WRawIMG: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • WEmissiv: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • WCalcIMG: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
  • CalcIMG: S'ha corregit un error en un cas concret en què la fórmula només contenia vectors.
  • CalcIMG: S'ha corregit un error en un cas concret en què s'escrivia un NODATA sense totes les xifres significatives.
  • WCalcIMG: S'ha corregit diversos errors en la finestra.