Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-11-2016
Versió: 8.0o
Descripció:
  • MM32 i SHPTop: S'ha incorporat la capacitat de llegir fitxers de simbolització SLD en la importació de fitxers SHP de punts al MiraMon. El fitxer SLD ha de tenir el mateix nom que el SHP.