Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-10-2016
Versió: 8.0o
Descripció:
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha fet una millora en la resposta a peticions de tipus POST: s'ha observat que moltes vegades abans d'una petició en POST es rep una petició OPTIONS i s'ha modificat el servidor perquè respongui adequadament a una petició OPTIONS.