Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-10-2016
Versió: 8.0o
Descripció:
  • VECPNT: S'ha corregit el fet que en el cas de transformar un fitxer PNT a un altre PNT (reestructuració) no estava previst que els dos fitxers fossin el mateix, cosa que feia malbé el fitxer origen.