Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-10-2016
Versió: 8.0o
Descripció:
  • MM32 i TIFFIMG: S'ha donat suport a la importació i exportació de fitxers IMG de tipus real i real-RLE des de i al format TIFF.
  • GeMM: S'ha corregit un error introduït en la darrera versió relatiu a l'escriptura del llinatge de les metadades.