Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-10-2016
Versió: 8.0o
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en la caixa d'exploració de la finestra d'impressió que permet seleccionar el mapa de situació a usar dins d'un caixetí d'impressió només apareguin fitxers en els formats adequats.
  • MatConf: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.