Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-10-2016
Versió: 8.0n
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error introduït recentment que provocava que en escriure un mapa que contenia anotacions, aquestes quedessin escrites de forma incompleta o fins i tot que es desestabilitzés l'aplicació.