Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-10-2016
Versió: 8.0n
Descripció:
  • TIFFIMG: S'ha donat suport a l'exportació de fitxers IMG de tipus real i real-RLE al format TIFF. També s'incorporen alguns sistemes de referència EPSG.
  • SHPTop: S'ha millorat l'exportació a fitxers del tipus SHP pel que fa a la documentació de sistemes de referència EPSG.