Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-10-2016
Versió: 8.0n
Descripció:
  • SentIMG: S'ha creat aquest nou mòdul que permet la importació d'imatges Sentinel-2 al format MiraMon.