Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-10-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
 • WAtriTop: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WBufDist: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WCanviPrj: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WCiclar: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WCombiCap: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WEtiqueta: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WGestBD: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WLinarc: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WMosaic: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WRetalla: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WSHPTop: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.
 • WMMZ: S'ha fet que, en cas de no tenir habilitat l'intèrpret de comandes del Windows (CMD), la finestra executi l'aplicació igualment.