Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-09-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit dos errors en els quals fallava la simbolització de punts si es feia per una taula de simbolització amb accents al nom del símbol i al nom del fitxer associat al símbol.