Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-09-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que el MiraMon executi les finestres de les MSA sense necessitat de poder accedir a l'intèrpret de comandes del Windows (CMD). Això és útil en instal·lacions del Windows en què s'ha censurat l'accés a CMD en favor de PowerShell com a entorn de comandes.