Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-09-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • MiraMon: S'ha adaptat les llibreries de connexió a bases de dades via ODBC perquè puguin ser usades en aplicacions de 64 bits.
  • MiraMon: S'ha adaptat diversos codis generals perquè puguin ser usats en aplicacions de 64 bits.