Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-09-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • Filtres: S'ha corregit un error en el filtre de mitjana i en l filtre de variància.
  • TiraVEC: S'ha modificat la forma de rasteritzar les línies horitzontals que coincideixen amb els límits dels píxels del ràster destí fent així més coherent la seva relació amb les línies verticals.
  • MiraMon: S'ha enriquit l'aplicació amb nous sistemes de referència horitzontal.