Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-09-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • DensRas: S'ha corregit un error que feia que de vegades s'assignava el valor NODATA dintre del rang dels valors dels píxels del ràster de sortida.