Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-09-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • GeMM: S'ha millorat la informació de l'extensió temporal d'una capa tot permetent, en el cas d'un REL multibanda, que la data del contingut sigui diferent per cada banda, i afegint la possibilitat de documentar la qualitat de l'extensió temporal.
  • GeMM: S'ha adaptat les plantilles d'exportació de metadades per tal de poder documentar la nova informació de l'extensió temporal.