Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-08-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha implementat una nova petició i resposta al servidor WMTS del MiraMon; es tracta de la petició anomenda GetMetadataTile, que permet obtenir les metadades d'un tessel·la en concret.
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha implementat una nova entrada a les capacitats dels serveix WMTS de MiraMon que permet informar de com accedir per la via RESTful a les metadades d'un tessel·la en concret
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha implementat noves claus pròpies a la capçalera HTTP de les imatges enviades per un geoservei WMTS del MiraMon; aquestes noves claus donen informació de l'extensió temporal d'una tessel·la.