Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-08-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • GeMM: S'ha corregit un error en la lectura del llinatge de les metadades.