Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-08-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • MM32 i TIFIMG: S'ha corregit un error en la importació de TIFF amb paleta comprimits amb l'algorisme LZW amb resultat comprimit en el qual els valors dels píxels no eren els adequats malgrat l'aparença correcta.